Friday, October 14, 2011

Masjid Raya Al-Kasiah KarawangAlamat dan Lokasi Masjid Raya Al-Kasiah


Jalan Raya Kosambi
Klari, Karawang, Jawa Barat
Indonesia

Masjid Al-Khasiah Klari adalah masjid keluarga, didirikan dengan dana yang dihimpun oleh ahli waris Keluarga S. Wongsoredjo, diprakarsai oleh Alm. Soekandar Wignjosoebroto (wafat 1988), putra sulung S. Wongsoredjo, sedangkan pembangunan masjid dikerjakan oleh alm. Drs. Moh Sisman (wafat 2005), putra bungsu S. Wongsoredjo. Semasa hidupnya, S. Wongsoredjo (wafat 1948) bertugas sebagai kepala stasiun kereta api Klari. Nama masjid diambil dari nama isteri S. Wongsoredjo (Kasiah), suatu nama yang tersebut juga dalam al-Quran.

baca selengkapnya
lihat album Masjid Raya Al-Kasiah